Användaravtal

Tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för följande villkor. Användningen av denna webbplats utgör automatiskt godkännande av dessa villkor.

  1. Denna webbplats och informationen, namnen, bilderna, logotyperna och ikonerna som avser AuSud eller hennes tjänster tillhandahålls ”som de är”, utan någon avsedd representation eller rekommendation, och utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive (men inte begränsat till) underförstådda garantier om lämplighet för specifika ändamål eller icke-intrång. Informationen som ges på denna webbplats är inte sammanställd med avseende på dina individuella behov, du är ensam ansvarig för att uppfylla detta behov innan du använder den här informationen på ett sätt som tjänar dina syften.
  2. Varken Ausud eller någon av dess entreprenörer eller anställda kan under några omständigheter hållas ansvariga för eventuell skada, inklusive direkt, speciell, indirekt eller på något annat sätt resulterad skada, till följd av eller i samband med användning av denna webbplats eller användning eller utbyte av information som finns på denna webbplats.
  3. Denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller typografiska misstag som Ausud kommer korrigera efter eget gottfinnande när de upptäcks. Informationen på denna webbplats uppdateras regelbundet. Ausud förbehåller sig rätten att göra ändringar, förbättringar och/eller revideringar, när som helst och utan föregående meddelande, på informationen, villkoren, namnen, logotyperna och produkternas ikoner och tjänsterna som visas på denna webbplats. Med tanke på att Internet upprätthålls av tusentals oberoende webbplatser över hela världen, är det möjligt att informationen, namnen, bilderna och ikonerna som är tillgängliga via denna Webbplats har sitt ursprung utanför gränserna för denna Webbplats. Av denna anledning avvisar Ausud något åtagande eller ansvar i förhållande till innehållet som härrör från, eller hämtas inifrån, via, eller utifrån denna webbplats.
  4. Varumärkena, märkesnamnen, logotyperna och bilderna som identifierar de bilder och tjänster som Ausud utgör, förutom hela webbdesignen, är Ausuds egendom. Om inte annat uttryckligen anges, kan ingenting som hittas på denna webbplats tolkas som överlåtelse av licenser eller rättigheter under upphovsrättsskydd eller andra immateriella rättigheter hos Ausud.
  5. Produkterna och tjänster som listas på denna Webbplats är alltid föremål för Ausuds Allmänna Villkor och/eller andra relevanta villkor.
  6. Ausuds produkter och tjänster är inte alltid (omedelbart) tillgängliga i varje land.
  7. Ausud vidtar alla rimliga åtgärder för att hålla virus bort från Webbplatsen, men kan inte helt eliminera risken för deras närvaro. Ausud kan inte hållas ansvarigt för virus. Vi råder dig att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder, särskilt när du laddar ned information från Webbplatsen.
  8. Du samtycker till att inte hindra den normala funktionen hos denna webbplats, och inte heller skada dess integritet genom dataintrång, ändra information på Webbplatsen, förhindra eller begränsa tillgång till Webbplatsen för andra användare eller andra liknande aktiviteter.
  9. Alla uppgifter som förs vidare från dig till Ausud anses konfidentiella och kommer inte göras tillgängliga av Ausud till tredje parter, med undantag för när detta är nödvändigt för att Ausud ska kunna tillhandahålla sina tjänster.
  10. Dessa villkor och denna ansvarsfriskrivning, och varje anspråk, baserat på användandet av vår Webbplats, faller under den franska lagens jurisdiktion. Alla parter skall underkasta sig den auktoriserade domstolen i Paris, Frankrike, och dess exklusiva jurisdiktion.

frankrijk