Huis kopen Frankrijk - voorlopig koopcontract tekenen - auSud

Het voorlopig koopcontract (Compromis de Vente) tekenen

Het tekenen van het Compromis de Vente (voorlpig koopcontract) lijkt vaak een zaak van weinig belang. Even een handtekening bij de notaris en u bezit een eigen woning in Frankrijk. Toch wordt hier, vanwege te begrijpen opwinding, te lichtzinnig over gedacht. Er zijn daarna nog steeds addertjes onder het gras.

Het compromis de vente, mits op een correcte manier opgesteld bestaat gemiddeld uit ruim 15 pagina’s dichtbedrukte tekst. Meestal geschreven in onbegrijpelijk en juridisch Frans. Vaak zitten daar ook nog de nodige bijlagen bij. Vraag daarom aan de notaris of hij u een concept exemplaar van het document vooraf per e-mail of per fax toe kan sturen vooruitlopend op uw bezoek aan Frankrijk.

Neem vervolgens contact op met iemand die onafhankelijk is en thuis is in deze materie, laat hem of haar het document doornemen en desnoods vertalen, zodat u goed begrijpt wat u gaat tekenen. U zult dan met een geruster hart afreizen naar Frankrijk.

Na de ondertekening van het document krijgt u te maken met de z.g. Délai de Rétractation. Dit houdt in dat er een periode van zeven (kalender)dagen aanbreekt waarin u recht heeft op bedenktijd. De verkoper heeft die bedenktijd overigens niet.

Gedurende het Délai de Rétractation heeft u het recht om, zonder opgave van redenen, aan te geven dat u toch afziet van de koop. Wel dient u uiterlijk op de laatste dag van die termijn uw beslissing per aangetekend schrijven aan de notaris bekend te maken.

Moet u naar het kantoor van de notaris om te tekenen? Nee, er zijn andere mogelijkheden. U kunt tekenen bij procuration. In dit geval geeft u via een formeel aan de notaris gericht verzoek te kennen dat u een, in Frankrijk aanwezige, vriend of kennis belast met de ondertekening. Er kan ook eventueel worden getekend door een medewerker van het kantoor.

 

partner

Tenslotte is er nog een derde manier. Deze kost echter wel veel meer tijd. U kunt niet in persoon aanwezig zijn voor de ondertekening en u wilt toch zelf de zaak in de hand houden. Dan kan de notaris u de officiële versie van het compromis opsturen. Hierna tekent u de opgestuurde exemplaren en stuurt deze door naar de verkoper. Deze tekent op zijn beurt en stuurt de documenten door naar de notaris.

Na controle en het zetten van zijn handtekening stuurt de notaris u uw exemplaar toe.

Als u wijs bent heeft u bij het zetten van uw handtekening kopieën gemaakt zodat u het definitieve exemplaar met het origineel kunt vergelijken.

De Délai de Rétractation gaat in op de dag welke volgt op de dag waarop de notaris het door alle betrokkenen getekende document aan iedereen terug stuurt.

Het beste is natuurlijk om persoonlijk het Compromis de Vente te ondertekenen. Maak er een paar dagen Frankrijk van en gebruik de tijd dat u daar bent. Hoe?

Neem de tijd om gedurende die dagen te praten over de gemeente en het huis met buren, mensen in de straat en iedereen die u er meer over kan vertellen. Vaak weet de plaatselijke bakker meer over het huis dan de makelaar.

Ga opnieuw op ontdekkingsreis door de omgeving. Tracht u zich voor te stellen hoe de situatie is in andere jaargetijden. Als er ook maar iets is waarbij u een onbehaaglijk gevoel krijgt, de buurt, de bewoners, de omgeving, denk dan dubbel goed na.

Schroom niet en maak een afspraak op het gemeentehuis. Praat met een ambtenaar die volledig op de hoogte is van wat zich in de gemeente afspeelt, of desnoods met de burgemeester. Vraag naar een mogelijk, toekomstig bestemmingsplan. Tracht uit te vinden of er sprake is van erfdienstbaarheden.

De verkoper is volgens de Franse Wet verplicht om u te informeren over alle problemen en/of gebreken. Maar u als koper heeft ook een verplichting. De z.g. informatie-ophaalplicht.

Als u aan het hoofd staat van een jong gezin, stap dan eens de lokale school binnen. Het zou kunnen dat dit een reden is om af te haken en op het laatste moment toch te besluiten om van de koop af te zien.

U moet zich goed realiseren dat u, na één week niet meer terug kunt. U kunt dan alleen nog maar onder het contract uit komen als u daarvoor zwaarwichtige redenen heeft. Gebruik daarom de extra tijd die u heeft genomen om in Frankrijk te blijven, laat u goed voorlichten en voorkom teleurstellingen.

Mocht u besluiten de voorgenomen aankoop niet door te laten gaan dan zijn er nog een paar zaken af te wikkelen.

Als u een aanbetaling heeft gedaan, wat overigens niet verplicht is, dan krijgt u dit bedrag in de regel binnen drie weken terug gestort op uw rekening. Door de notaris kan op dit bedrag voor zijn geleverde prestatie het bedrag van zijn factuur in mindering worden gebracht. Dat varieert van een bedrag tussen de tweehonderd en driehonderd euro.

Maar als alles naar uw zin is, gaat de periode in waarin de Acte Authentique wordt opgemaakt, eigenlijk de overdrachtsacte. Tussen het tekenen van het Compromis de Vente en de Acte Authentique ligt een periode van minimaal twee maanden, waarin u zich op uw nieuwe toekomst voor kunt bereiden.

Tekst: www.ma-deuxieme-vie.com

Posted by on 28 november 2013 in