Uživatelská smlouva

Přístup na a používání této webové stránky je podmíněn následujícími podmínkami. Užívání této webové stránky automaticky předpokládá přijetí těchto podmínek.

Tyto webové stránky a informace, jména, obrázky, loga a ikony vztahující se k AuSud nebo jejím službám jsou k dispozici “‘tak jak jsou’”, bez jakékoliv zamýšlené reprezentace nebo souhlasu a bez jakékoliv výslovné nebo předpokládané garance, včetně (ale nikoliv výhradně) předpokládaných garancí vhodnosti pro specifické účely nebo porušení zákona. Informace poskytnuté na těchto webových stránkách nebyly shromážděny s ohledem na vaše individuální potřeby; jste sami zodpovědni za uspokojení takových potřeb před použitím těchto informací, a to takovým způsobem, který slouží vašim účelům. Ani Ausud, ani žádný její smluvní partner nebo zaměstnanec nemůže být za žádných okolností považován jako zodpovědný za eventuální poškození, včetně přímého, speciálního, nepřímého nebo jiného následného poškození, které je výsledkem nebo souvisí s přístupem na a používáním těchto webových stránek nebo souvisí s používáním či sdílením informací nalezených na webových stránkách. Obchodní značky, obchodní jména, loga a obrázky, které identifikují produkty a služby Ausud představují navíc k celkovému designu webových stránek majetek Ausud. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pak nic z toho, co lze nalézt na těchto webových stránkách nelze považovat za něco, co uděluje licenci nebo práva podle autorských práv nebo jiných intelektuálních práv Ausud.

frankrijk